NED - nízkoenergetický dům

Ekologie | Energie | Ekonomika

Kolik energie spotřebuje průměrná domácnost?

Roční průměrné výdaje na energie v každé české domácnosti činí za rok 1999: 7345 Kč.

Spotřeba veškeré energie (palivo, teplo, elektřina) v průměrné domácnosti činí za rok cca 75 GJ. Tato energie je do domácnosti zpravidla dodávána z části jako přímé teplo, event. jako palivo a z části jako elektrická energie.

Platí následující přepočet: 1 GJ = 277,8 kWh = 29,9 m3 zemního plynu = 43,4 kg briket = 55,6 kg hnědého uhlí = 32,7 kg černého uhlí = 36,6 kg koksu

Jak se na celkové spotřebě podílejí jednotlivé druhy energií?

Následující graf ilustruje podíl vytápění, ohřevu vody a elektřiny na celkové roční spotřebě průměrné domácnosti:

Přibližné rozdělení spotřeb energie v domácnosti.

Na co spotřebováváme elektřinu?

Spotřebu elektrické energie v domácnosti lze rozdělit do 5 základních položek. Jak se jednotlivé položky podílejí na celkové spotřebě elektřiny ukazuje následující graf:

Přibližné rozdělení spotřeb elektrické energie v domácnosti.

Kde a kolik lze ušetřit?

Možné úspory energie jsou následující:

Designed by Stanislav Hudec 2003
© 2003 Leo Plášek